Avtalsmall för beställning av nytt musikaliskt verk